Tehnologija proizvodnje rasvete za vizuale velikih formata je u konstantnom usponu. Materijali bazirani na LED tehnologiji postaju tanji, „pametniji“, ali i efikasniji za primenu u našem svakodnevnom radu. Promene se dešavaju na dnevnoj bazi, a mi težimo da svoje poslovanje unapredimo upravo praćenjem koraka u napretku tehnologije. Na ovaj način stvaramo dodatnu vrednost i za naše klijente.

Pozvali smo u posetu gospodina Lei Lia, generalnog direktora kompanije Vivalyte iz Belgije. Ova kompanija prisutna je na tržištu preko 10 godina na kome plasira inovativna rešenja LED rasvete dizajnirane za vizuelnu komunikaciju, kako enterijernu tako i eksterijernu.

Pred našim saradnikom je postavljen izazov kreiranja proizvoda koji zadovoljava kriterijume energetske i troškovne efikasnosti ali i garantuje kvalitet i održivost.

Vivalyte sarađuje sa velikim kompanijama iz najrazličitijih industrija, a neke od njih su: Tesla Motors, VIVO Mobiles, Galeries Lafayette (Paris, France), belgijski aerodromi itd. Više na: www.vivalyte.com