Pored poslovnih jedinica u Kraljevu, Beogradu, Podgorici i Luandi, Banim je otvorio i poslovnu jedinicu u Skoplju. Ovim potezom je u Skoplju formirana centrala iz koje će se voditi poslovanje na tržištu Makedonije. Pored proširenja timova na pomenutim lokacijama, započet je i  proces ekspanzije proizvodnog pogona uključivanjem mašina za štampu roll-to-roll materijala. Otvaranje poslovne jedinice u Banja Luci je planirano za narednu godinu. Kako je naša prisutnost na novim tržištima deo strategije kompanije, Banimov tim je bogatiji za novog supervizora čija će odgovornost biti upravljanje eksternim tržištima.

Poželimo Aleksandru Lazinu dobrodošlicu!