Broj zaposlenih u sektoru – 10.
Površina sektora 324 m2.

Mašine:

Plexa laminator.
Piromatic.

Dorada i pakovanje

Kada se završi sa proizvodnjom poluproizvoda u različitim sektorima, potrebno je formirati gotov proizvod i upakovati ga za transport ili trenutno odlaganje u magacin gotovih proizvoda. Ova aktivnost se odvija u sektoru dorade i pakovanja proizvoda.

Formiranje kartonskih displeja, montaža metal-forex displeja, obrada paletnih wrappera, laminacija pločastih materijala neke su od delatnosti kojima se bave naše kolege u sektoru dorade.

U delokrug sektora pripada i pakovanje i kontrola gotovih proizvoda za transport ili skladištenje, kao i priprema neophodnog materijala za montažu reklamnih elemenata na terenu.

Ovaj iskusni i uhodani tim svakodnevno nalazi rešenja da naši proizvodi bezbedno i u ugovorenim rokovima stignu u ruke klijenata.