Kontakt - Administrativni poslovi

Osnovni podaci
Matični broj: 20356707
PIB: 105327503
Šifra delatnosti: 7311
Kontakt opcije
Ratina 330b, Kraljevo, Srbija
Telefon: +381 (0) 36 315 300
Faks: +381 (0) 36 315 300
Email: 
office@banimreklame.rs

SRB ENG