Broj zaposlenih u sektoru – 12. 
Površina sektora 892 m2.

Obrada metala

Početkom 2008. godine, u okviru Banim Reklama, formiran je sektor obrade metala. Kako bismo odgovorili na izazove konkurentnog tržišta i na istom bili prepoznatljivi, neophodni preduslovi su savremena oprema ali i obuka izvršilaca za rad na njoj. Oba procesa se odvijaju neprestano i upravo ovaj način rada je ono na šta smo ponosni.

Visok nivo preciznosti, inovativne metode spajanja i obrade metalnih elemenata kao i izuzetan kvalitet završne obrade, ono je po čemu je naš sektor za obradu metala prepoznatljiv.

Kako bismo pomerali granice kvaliteta i svojim klijentima pružili proizvod koji ispunjava ali i prevazilazi zahteve, kontinuirano usavršavanje i praćenje trendova su prioritet. Ujedno, ovo je način razmišljanja koji je zajednički za sve timove u Banimu. Naše kolege iz sektora za obradu metala su uvek otvoreni za inovacije i promene koje s njima dolaze, smatrajući da je ovo jedini put ka uspehu.

Veoma visoko postavljeni ciljevi su standard za naš tim iz ovog sektora, a njega uspešno ostvarujemo zahvaljujući procesima zasnovanim na CNC tehnologiji, visoko obučenom kadru i timskom radu zaposlenih.