Broj zaposlenih u sektoru – 10.
Površina sektora 450 m2.

Mašine:

Esko XP (dve mašine)
Laser
Pgm MB Flexa – 2 kom
Plastic bending machine AFF 135
Plastic bending machine HRK 65-125
G-WEIKE 1325D laser

Obrada plastike

Sektor obrade plastike je najmlađi sektor u proizvodnim pogonima Banim-a.

Počeci se vezuju za 2011. godinu, kada je nabavljen prvi CNC ruter. Ova tehnologija nam je donela mogućnost proizvodnje 3D slova i uvela nas u potpuno novi svet koji je zahtevao razvoj inženjeringa, projektovanja i industrijskog dizajna. Danas u pogonu obrade plastike, na najsavremenijim mašinama obrađujemo sve vrste pločastih materijala. Termoformiranje , lasersko isecanje, poliranje plastike, obrada kartona kao i ugradnja najnovije LED rasvete i visokotehnoloških LED elemenata i senzora spadaju u delokrug poslova obrade plastike.

Usled brzog tempa tehnoloških inovacija i zahvaljujući mladom kadru kog odlikuje preuzimanje inicijative i davanje predloga za dalja poboljšanja, sektor obrade plastike ima veliki potencijal za dalji razvoj.

Uvođenje tehnologije obrade plastike značajno je proširio asortiman proizvoda, čime smo ojačali konkurentnost ali i zaokružili integrisan sistem proizvodnje na koji smo najviše ponosni.