Broj zaposlenih u sektoru – 19
Površina magacina 300 m2.

Brendovi:

ORACAL, FOAM X, TRIANGLE, ALCAN, 3M, AVERY

Podrška biznisu

Podrška biznisu ima svrhu da obezbedi uslove tako da se naše svakodnevno poslovanje odvija nesmetano.

Održavanje opreme i infrastrukture, logistička podrška pri transportu i montaži, nabavka i skladištenje repromaterijala i gotovih proizvoda, HR i finansije su članovi pula za podršku biznisu.

Konstantan porast obima poslovanja zahteva stalnu optimizaciju kako u proizvodnim procesima tako i u sektorima podrške poslovanju.

Jedan od najznačajnijih sektora podrške je magacinsko poslovanje. Kvalitetno skladištenje i upravljanje zalihama repromaterijala, ključno je kao preduslov za agilnost i kvalitet same proizvodnje.

U svakom trenutku, u našem magacinu, nalazi se potrebna količina repromaterijala koja obezbeđuje trenutnu reakciju na zahtev kupca. Na našim kolegama iz magacinskog poslovanja je velika odgovornost ali i zasluga za zadovoljene kompleksne potrebe integrisanog sistema proizvodnje. Smatramo da su integrisan sistem proizvodnje i akcenat na kvalitetu naša glavna prednost u tržišnoj utakmici.

Kontinuitet u proizvodnji je neprocenjiv, a upravo nam podrška magacinskog poslovanja omogućava nezaustavljivi tok proizvodnje pravovremenim prepoznavanjem potreba svih sektora.

Nakon završetka proizvodnje, poluproizvodi sada u formi gotovih proizvoda vraćaju se u magacin i u zadovoljavajućim uslovima čekaju na isporuku.